پاسخ های بافتی لیزر:

  1. پاسخ های اولیه ( فوری )
  2. پاسخ های ثانویه ( تاخیری )

اغراق نیست اگر گفته شود که بکارگیری این نوع لیزرها در بسیاری از موارد درمان، سبب شده است که بیمار نیازی به عمل جراحی نداشته باشد ، به همین خاطر عده‌ای از پزشکان و متخصصین ، از لیزرهای كم توان با نام چراغ علاءالدین نام می‌برند که غول داخل چراغ قادر است هر درمان ناممکنی را منجمله ترمیم دیسك كمر و دیسك گردن و آرتروز زانو را در اندک زمانی ممکن سازد.