پارگی مینیسک زانو:

یكی از كابردی ترین روش های درمان آرتروز زانو و پارگی های مینیسك زانو لیزر كم توان می باشد ، بخاطر Biomodulation  و Biostimulation سلولی ، سلول های جدید رشد كرده و بافت صدمه دیده را ترمیم می كند.