وزوز گوش و سرگیجه:

لیزرهای كم توان یكی از معجزه های درمانی جهت رفع كامل وزوز گوش و زنگ گوش می باشد ، این روش های درمانی تماما مورد قبول آمریكا FDA می باشد.