لیزر و ترمیم سلولی دیسک کمر:

هر انسان ، دارای ۲۶ مهره در ستون فقرات خود می باشد که این مهره ها به وسیله صفحات انعطاف پذیری به نام دیسک بین مهره ای از یکدیگر جدا می شوند ، در واقع وجود دیسک کمر بیماری محسوب نمی شود اما اگر به دلیلی دیسک از قسمت عقبی دچار بیرون زدگی یا فتق شود این قسمت بیرون زده روی نخاع یا رشته های آن فشار وارد می کند و سبب بروز درد در کمر و گردن یا انتشار آن به پاها و دست ها می شود که در اصطلاح عامیانه به آن دیسک کمر می گویند ، در حدود ۱۵ سالگی به بعد دیسک بین مهره ای دچار تغییرات می گردد که شامل کاهش میزان آب موجود در دیسک و کاهش انعطاف پذیری آن است ، این تغییرات در برخی افراد زودتر و در برخی دیرتر بروز می کند(در مجموع از ۴۰ سالگی به بعد است) در صورت وارد آمدن فشار نامناسب به دیسک فرسوده ، قسمت پشتی دیسک دچار فتق یا بیرون زدگی می شود ، ضعیف شدن و پارگی بافت دیسک باعث وارد آمدن فشار به رشته عصبی عبوری از درون کانال ستون فقرات می شود که از هم گسیختگی با فتق دیسکی می تواند در اثر آسیب ناگهانی یا استرس مزمن , یا بلند کردن مداوم اشیاء سنگین یا چاقی به وجود آید ، دیسک های بین مهره های گردن یا کمر بیشتر از سایر جاهای ستون فقرات دچار مشکل می گردد ، این روزها بیشتر از هر زمانی از درد کمر می شنویم که پس از سردرد شایعترین بیماری در جامعه است.

تعریف واژه دیسک: فاصله بین دو مهره که از مایع ژلاتینی و برخی الیاف تشکیل شده را فضای بین مهره ای یا فضای دیسک می گویند.