لیزرهای کم توان:

به طور ساده می توان گفت دو نوع لیزر وجود دارد: کم توان و پرتوان ؛ لیزرهای پر توان بافت را برش داده و گرما آزاد می کنند اما لیزرهای کم توان گرما آزاد نمی کنند و موجب تخریب بافت نمی شوند بلکه لیزرهای کم توان خاصیت ایجاد واکنش فتوشیمیایی دارند و موجب بهبود متابولیسم سلولی میشوند و از آنجایی که چگالی دانسیته آنها کمتر از ۰/۵ وات بر سانتی متر مربع است ، تحت این عنوان نامگذاری شده اند (به آن ها لیزرهای سرد یا لیزر های نرم یا soft هم گفته می شود) این لیزرها با بافت وارد واکنش شده و بدون ایجاد حرارت باعث تحریک یا مهار در سلول می شوند.

پزشکان در همه جای دنیا متوجه مزایای استفاده از لیزرهای کم توان شده اند و امروزه بیماران آمریکایی علاقه زیادی به استفاده از این روش جایگزین نشان داده اند.
 لیزر کم توان استفاده شده در Hair Max Laser Comb غیر تهاجمی است و عارضه شناخته شده ای ندارد. امروزه لیزر کم توان و نور درمانی جزو لیزرهای کم توان طبقه بندی میشوند ، انرژی لیزر مورد استفاده در Laser Comb در محدوده پذیرفته شده لیزرهای کم توان است ، لیزر استفاده شده در Hair Max Laser Comb یک Laser Diode در محدوده نورقابل مشاهده قرمز رنگ است.
 انرژی لیزر از نور طبیعی به جهات مختلفی متفاوت است:
# لیزر ، مونوکروماتیک است ؛ به این معنا که یک طول موج یا رنگ واحد دارد در صورتیکه نور لامپ طیف وسیعی از نور و طول موج انرژی را تولید میکند.

# انرژی لیزر موازی شده است ؛ به این معنا که انرژی نور ، پراکندگی کمی در عبور از فواصل طولانی پیدا میکند ولی نور لامپ سریعا درخشندگی خود را با دورشدن از منبع از دست می دهد.

# انرژی لیزر هماهنگ میباشد ؛ یعنی تمام انرژی از امواج انرژی ایجاد شده است ولی در نور لامپ این اشعه ها همزمان یا هماهنگ نیستند.
 امواج ایجاد شده با نور لیزر همزمان یا فازیک از یکدیگر هستند ، این خصوصیات سبب اثرات منحصر به فرد لیزر در برابر نور عادی میشود.
 لیزر کم توان در تمام جهان استفاده می شود و انرژی تولیدی در Hair Max Laser Comb باعث هیچگونه عارضه ای نشده است.