علت دیسک گردن:

۱- علل التهابی مانند آرتریت روماتوئید که همه مفاصل از جمله ستون فقرات را گرفتار می کند.

۲- بیماری های مادرزادی مانند اسکلیوز(ایجاد تغییر شکل در ستون فقرات).

۳- دیسک های گردنی، بعلت فشار بیش از اندازه به گردن بخاطر حمل وزنه و بارهای سنگین و یا صدمه هنگام ورزش و یا تصادفات اتفاق می افتد.

۴- عدم رعایت ارگونومی (ناسازگاری ابزار و وسایل کار با فرد).