علائم دیسک گردن:

درد در استخوان بازو و ساعد ، درد در مچ و انگشتان دست ، خواب رفتگی عضلات دست ، گزگز و مور مور شدن انگشتان دست ، تشدید درد در اثر کشیدگی و فشار بر دست و گردن ، بی حسی دست ها ، کم شدن توان دست ها در گرفتن و بلند کردن اجسام.