ریزش مو:

از آنجایی که نور لیزر سبب بهتر شدن متابولیسم سلولی می شود و روی جریان خون پوست ناحیه تحت درمان ، تاثیر گذار است لذا در درمان ریزش مو های آندروژنتیک سر ( ریزش های نوع ارثی ) و نیز در درمان طاسی های منطقه ای ناشی از بیماری های خود ایمنی به علت اثرات لیزر در تنظیم سیستم ایمنی می تواند اثرات مفیدی داشته باشد.

لیزر کم توان در تسریع رویش موها پس از عمل جراحی کاشت مو ، می تواند مفید و موثر باشد ، با استفاده از این لیزر زخم های پوستی ، سریع تر ترمیم شده و اسکارهای ناشی از بریدگی ها و جراحی ها بهتر التیام می یابند.