راه های انتقال لیزر به بدن انسان

لیزر را می توان از طریق پوست ، حفره های طبیعی بدن ، سیستم وریدی ، عروق لنفاوی و نقاط طب سوزنی وارد بدن كرد.

سیستم وریدی : تابش لیزر به خون (فتو همو تراپی) مصارف كوناگون درمانی دارد ؛ در این روش لیزر به طور مستقیم از طریق یك كاتتر وریدی به داخل خون تابانده می شود ، بر خلاف لیزر موضعی ، مكانیسم تاثیر این روش ، بیشتر بهبود سیستمیك است.