با سلام
اینجانب دکتر محمد رضا جلیل زاده جباری فارغ التحصیل رشته لیزر سلولی از کشور روسیه ؛ به مدت ده سال می باشد که در حال مداوا و درمان بسیاری از بیماران با بیماریهای مختلف اسکلتی اعم از دیسک گردن و دیسک کمر و آرتوز زانو و اعصاب و روان و میگرن و آرتریت روماتویید و آرتروز و آلزایمر و ام اس و پارکینسون وبیماریهای عضلانی اعم از شقاق و بواسیر و اسپاسمهای عضلانی و….. میباشم.
در این مدت تمامی بیماران اظهار رضایت داشته اند اما تعداد قلیلی حاضر به مصاحبه شده اند.