اعصاب ، افسردگی و آلزایمر:

به کمک لیزر سلولی میتوان بر بیماریهای ام اس و پارکینسون و آلزایمر و افسردگی و اعصاب غلبه کرد و از پیشروی آن جلوگیری نمود و خرابی های بوجود آمده را درمان نمود.