سابقه درخشان لیزر

انیشتین در سال ١٩١٧ اصل و جوھره ی پیچیده ی نور را به عنوان یک سیستم الكترودینامیكی تحت عنوان تئوری كوانتومی تشعشع بیان كرد ، تابش نور را بسته ھای گسسته ی انرژی به نام فوتون به حساب آورد كه ھر فوتون دارای انرژی خاصی (بسته به فركانس امواج آن) می باشد.

خدمات درمانی لیزر در پزشکی

اولین بار لیزر در چشم پزشكی ، سپس توسط متخصصین پوست استفاده شد ؛ لیزر آرگون در سال ١٩٦٥ در رتینو پاتی دیابتی ؛ لیزر گاز كربنیک در سال ١٩٧٢ در گوش-حلق-بینی ؛ لیزر ان دی یاگ در سال ١٩٧٧ در كنترل خون ریزی گوارشی ؛ نخستین جراحی لیزیک در سال ١٩٩٠ ؛ لیزر در دندانپزشكی در سال ١٩٦٤ شروع شد.

تضمین کیفیت لیزر ما

لیزر ھای كم توان در اواخر دھه ی ٦٠ وارد كاربردھای درمانی شد. پروفسور اندرو مستر كه به عنوان پدر علم تحریک بیولوژیک لیزر شناخته می شود به این نتیجه رسید كه لیزرھای با توان كم در مسیر تابش خود اثرات بیولوژیک بر جای می گذارند ، لیزر کم توان حدود ٣٠ سال است که در اروپا استفاده می شود .

لیزر چیست؟

اگر الكترون ھای دور ھسته ی اتم را بر انگیزیم  ، تعدادی از الكترون ھا انرژی جذب كرده و به مدار بالاتر جھش می كنند كه در این حالت ، اتم برانگیخته و تحریک شده است و ناپایدار می باشد ، این حالت مدت بسیار كوتاھی ادامه دارد ؛ موثرترین و بی خطرترین روش درمان دیسک كمر و دیسک گردن ، لیزر می باشد ؛ از آنجا كه لیزر قدرت بازسازی سلولی دارد ، می تواند سلول ھای تخریب شده ی دیسک را ترمیم نماید ؛ لیزر ، خطرات جراحی را به ھیچ وجه ندارد و می تواند بطور خارق العاده ای بافت عصبی و دیسک ھا و رباط ھا را بھبود بخشد ؛ لیزر ، امواج الکترومغناطیسی ای است كه ویژگی ھای خاص دارد ؛ حروف اول کلمات Light Amplification By Stimulated Emission of Radiation را “LASER” می نامند و به اختصار تقویت نور نشر بر انگیخته می باشد ، ھر لیزر در محدوده ی طیفی خاصی انتشار می یابد.

خواص نور لیزر

نور لیزر به طور اعم دارای خواص زیر است:

كوهرنت

قله ی ھر موج با موج دیگر منطبق است.

مونوكروم

تمامي فوتون ھای لیزر دارای یک طول موج یكسان ھستند.

شدت بالا

تمركز نور لیزر در مقطع كوچک ، باعث درخشندگی زیاد آن شده است.

واگرایی كم

نور لیزر به صورت یک نور موازی و مستقیم در یک مسیر حركت می كند.

راه های انتقال لیزر به بدن انسان

لیزر را می توان از طریق پوست ، حفره های طبیعی بدن ، سیستم وریدی ، عروق لنفاوی ، نقاط طب سوزنی وارد بدن كرد.

لیزرهای كم توان

به طور ساده می توان گفت دو نوع لیزر وجود دارد : کم توان و پرتوان ؛ لیزرھای پر توان بافت را برش می دهند و گرما آزاد می کنند ، اما لیزرھای کم توان گرما آزاد نمی کنند و موجب تخریب بافت نمی شوند ، بلکه لیزرھای کم توان خاصیت ايجاد واکنش فتوشیمیايی دارند و موجب بھبود متابولیسم سلولی می شوند.

سیستم وریدی

تابش لیزر بر خون (فتو ھمو تراپی) مصارف گوناگون درمانی دارد ، در اين روش لیزر به طور مستقیم از طريق يک كاتتر وريدی ، به داخل خون تابانده می شود ، برخلاف لیزر موضعی ، مكانیسم تاثیر اين روش ، بیشتر بھبود سیستمیک است.

فیزيولوژی سلولی لیزرهای کم توان

به دنبال تابش فوتون ھای لیزر به سلول ، پاسخ سلولی با فعال شدن فوتواکسپتورھای موجود در زنجیره ی تنفسی واقع در میتوکندری آغاز می شود و در اثر آن ردوکس سلولی تغییر حالت داده و ھمراه دوبلیکاسیون CAMP و فعال شدن PH با تغییرات حالت غشاء سلولی ، با جا به جایی کلسیم و تغییرات ، منجر به ساخته شدن پروتئین می شود ؛ به اين ترتیب پاسخ ھای سلولی از سطح سلولی به DNA سطح بافت و ارگان کشانده می شود و اثراتی مانند ضد التھاب ، ضد ادم و تورم ، بی دردی ، تکثیر سلولی ، نئوواسکولاريزاسیون و تسريع در ترمیم ، شیفت متابولیسم به سمت ھوازی و متعادل کردن سیستم ايمنی حاصل می آید.

عملکرد لیزر بر درمان درد و سلول ها

برای تسكین و در مان درد ، روش ھا ، تكنیک ھا و وسایل گوناگونی ابداع و كشف شده است كه به اجمال به آن ھا اشاره می كنیم ؛ استفاده از دارو ھای مسكن گیاھی ، شیمیایی ، كه به صور مختلف مصرف می شوند ، روش ھای غیر دارویی شامل فیزیوتراپی ، ماساژ درمانی ، نرمش ، آب درمانی ، گرما درمانی ، تحریک بوسیله ی الكتریسیته ، روان درمانی ، ھیپنوتیزم  ، طب سوزنی ، استفاده از بلوک ھای عصبی ، جراحی ھای اعصاب و غیره می باشد.

لیزر سلولی بهترین و مطمئن ترین و بی خطرترین شیوه درمان غیر جراحی می باشد که می تواند دیسک های گردنی و کمری و قوزهای گردنی و پشتی و آرتروزهای زانوها و مفاصل و بیماری های اعصاب و میگرن و “ام اس” و آلزایمر را درمان نماید.

ارتباط مستقیم با ما

دكتر محمد رضا جلیل زاده جباری
دكترای پزشكی / رزیدنت جراحی عمومی – انگلستان
مدرك عالی لیزر درمانی – روسیه
عضو انجمن علمی پزشكی لیزری ایران
عضو انجمن علمی جراحان عمومی ایران
آدرس مطب // تھران – شھرک غرب – بلوار فرحزادی – چھارراه دریا – نبش کوچه احسان – رو به روی داروخانه دکتر یوسف زاده – ساختمان صدف ٢ – طبقه ی سوم  – واحد ١٠

شنبه تا پنج شنبه ، ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰

تلفن:  ٢٢٠٨٦٩٧٧-٠٢١    موبایل:  ٠٩١٢٣٠١٥٤٣٥